Vår Säkerhetspolicy

Säkerhet är vår högsta prioritet

BOUNCE har ett välövervakat säkerhetssystem, utvecklat från internationell branschpraxis. Säkerhet är vår första prioritet och vi har en säkerhetsstatistik som vi är stolta över. Sedan den första BOUNCE-anläggningen öppnande i augusti 2012 har vi haft cirka 1 signifikant skada (som en fraktur) för varje 10 000 personer som spenderar en timme på BOUNCE. Under 2013 gjorde Monash Injury Research Institute en tredjepartsbedömning av vår säkerhetsstatistik, och fann att BOUNCE jämförde sig positivt med andra vanliga amatörsporter. “Det finns betydligt mindre sannolikhet för att råka ut för en allvarlig skada på BOUNCE än av att spela många av de mer vanliga amatörsporterna såsom fotboll, fotboll eller basket”.

Hoppa säkert

Nedanför råder de allmänna säkerhetsreglerna och riktlinjerna för hela BOUNCE. Våra villkor beskriver riskerna och någon som hoppar på BOUNCE anses ha accepterat dessa villkor. Liksom de flesta idrottsaktiviteter finns det risker vid trampolinhoppning även när den görs korrekt och följer lämpliga regler och riktlinjer. Våra regler och säkerhetsriktlinjer har utvecklats i samarbete med erkända säkerhetsexperter med den specifika inriktningen att möta eller överträffa världens bästa praxis.

BOUNCE Trampoliner VS vanliga trampoliner

Historiskt sett har trampolinrelaterade skador inträffat när hoppare har “fallit av” en trampolin på marken eller landat “på ramen”. BOUNCE har minimerat dessa risker genom att säkerställa att våra trampolinområden är “murade” med inhägnade ytor och att våra ramar är täckta av mjuk padding av  högsta kvalitet. Vi har utformat vår anläggning för att minska eller eliminera de faror som är förknippade med typiska hemtrampoliner och arbetar kontinuerligt för att säkerställa en säker miljö genom optimal design, teknik, konstruktion, utbildning och forskning.

Padding

All exponerad trampolinstödstruktur (stål och fjädrar) är täckt av mer än 5 centimeters högkvalitativ padding/stoppning. I Performance Trampoline-området är det hela 20 cm. Vi uppfyller eller överträffar vadderingskraven som förespråkas av den internationella ledande branschstandarden.

Personal och övervakning 

BOUNCE rekryterar personal som har stor erfarenhet inom gymnastik och liknande sportaktiviteter som cirkusprestation och sportcoaching. Var och en av trampolinbanorna/områdena övervakas av utbildad trampolinpersonal. Vårt team av BOUNCE personal är utbildade i HLR och första hjälpen. Vår personal säkerhetsställer vår “en person per trampolin” regel för att undvika kollisioner. Barn under 110 cm långa (som vanligen är 6 år och yngre) har dedikerade tider och egna områden.

Internationella standarder

BOUNCE är en del av den ledande internationella grupp som strävar efter att skapa världens bästa praxis för trampolinsäkerhet.

Träning och instruktioner

En av våra primära säkerhetsprinciper är att se till att hopparna inte försöker göra någon aktivitet utöver deras kompetensnivå. Våra klasser (freerunning och flight academy) finns tillgängliga för alla nivåer och finns till för att hjälpa till att utveckla färdigheter från att lära sig att hoppa säkert till specialiserad flygutbildning för actionsport som skidåkning, snowboard, wakeboarding, kiteboarding och gymnastik.

BOUNCE-strumpor

Alla på BOUNCE måste ha våra BOUNCE-strumpor för att minimera skador och av hygienskäl.

Junior Jumpers

För alla hoppare från 2 år och uppåt men under 110 cm (oftast under 6 år) har vi särskilda områden med Junior Jumper tider. Går att boka när JJ symbolen finns synlig vid bokningen.

Feedback

Du får gärna komma med feedback och göra oss ännu bättre. Dina synpunkter är viktiga för oss. Ring oss på 020 10 34 00 eller mejla oss på [email protected]

Säkerhet är vår högsta prioritering

Var vänlig och acceptera de risker som finns och följ de regler som finns. BOUNCE är en action-arena där skador kan förekomma trots alla säkerhetsåtgärder.

 Håll dig till din kunskapsnivå

Se upp för andra

Följ reglerna!