Vår Säkerhetspolicy

Håll dig inom dina gränser, Håll koll på andra, Följ reglerna 

BOUNCE har ett tydligt och uppdaterat säkerhetssystem, som har utvecklats genom internationell best practice. Säkerhet har högsta prioritet och vi har en säkerhetsstatistik vi är stolta över.

Sedan öppnandet av första BOUNCE i Australien i augusti 2012, har vi haft ungefär 1 betydande skada (t.ex. fraktur) per 10.000 människor som hoppar.

År 2013, gav Monash Injury Research Institute BOUNCE en tredjepartsbedömning av vår säkerhetshistorik och fann att BOUNCE var säkrare jämfört med andra vanliga amatörsporter. “Det är betydligt mindre sannolikt att dra på sig en allvarlig skada genom hoppa på BOUNCE än att spela många av de mer kända amatörsporterna som fotboll eller basket”.

 

BOUNCA säkert

De allmänna säkerhetsbestämmelser och riktlinjer för varje område sitter uppe över hela BOUNCE. Våra villkor redogör för de risker som finns och alla som hoppar på BOUNCE anses ha accepterat dessa villkor före hoppning.

Liksom de flesta idrottsaktiviteter, finns det en liten risk för skada även när man hoppar på rätt sätt och i enlighet med regler och riktlinjer. Våra regler och säkerhetsföreskrifter har utvecklats i samarbete med erkända säkerhetsexperter med målet att möta eller överträffa världens bästa praxis.

För att minimera risken för farliga situationer, särskilt för oerfarna hoppare, har vi tydligt satt upp trampolinregler vid ingången till varje område. Dessa regler upprätthålls av vår personal.

BOUNCE trampoliner vs den vanliga studsmattan i trädgården

Historiskt sett har trampolinrelaterade skador uppstått när hoppare har ramlat av en trampolin eller landat på ramen. BOUNCE har minimerat dessa risker genom att se till att våra trampolinområden till och med har väggar du kan studsa på och att våra ramar är vadderade med stoppning av absolut högsta kvalitet.

Vi har utformat vår anläggning för att minska eller helt eliminera de risker som är förknippade med vanliga studsmattor och arbetar kontinuerligt för att säkerställa en säker miljö genom optimal design, konstruktion, byggande, utbildning och forskning.

Stoppning

Varje kvadratcentimeter av stål och fjädrar täcks av mer än fem centimeter av gymnastik-godkänd stoppning. I Performance trampoline-området, är stoppningen över 20 centimeter. Dessutom har vi lagt till teknik till vår stoppning,  det första lagret är ett matt-täckt skum för hållbarhet och styrka, och det andra lagret av skum är täckt av vinyl för justerbarhet och komfort. Fjädrarna är helt inkapslade i en polypropen och täckta av vinylstoppning. Vi möter eller överträffar alla stoppningskrav som förespråkas av internationell ledande standard.

Internationell standard

BOUNCE är en del av det ledande internationella organ som strävar efter att skapa världens bästa praxis för trampolinsäkerhet. BOUNCE arbetar med Gymnastics Australia för att designa de kritiska delarna av våra säkerhetspolicies, program och rutiner. Detta inkluderar utformningen av personalens säkerhetsworkshops och utbildning.

Personalen

BOUNCE rekryterar personal som har stor erfarenhet inom gymnastik och liknande sporter såsom till exempel cirkus. Var och en av våra trampolinområden övervakas av utbildad trampolinpersonal. Vårt team av BOUNCE Referees är utbildade i HLR och första hjälpen och har till uppgift att upprätthålla reglerna på ett vänligt sätt. Vår personal ser också till att vår “en person per trampolin”-regel upprätthålls för att undvika krockar.

Barn under 110cm (vilket är i allmänhet de i åldern 6 år och yngre) har särskilda tider och dedikerade Junior jumper-områden de får hoppa på. Detta håller de unga hopparna separerat från större barn och vuxna.

Bounce-strumpor

Alla som hoppar på BOUNCE är skyldig att bära våra godkända BOUNCE- strumpor som syftar till att maximera greppet, maximera säkerheten och för allmän hygien.

Utbildning & Instruktion

En av våra viktigaste säkerhetsprinciper är att säkerställa att hoppare inte försöker konster utanför deras kompetensnivå. Klasser kommer att finnas tillgängliga för alla nivåer; från att lära sig att hoppa på ett säkert sätt till specialiserade utbildningar för actionsporter som till exempel skidåkning, snowboard, wakeboard, kiteboard och gymnastik.

Junior Jumpers

För hoppare 3 år och uppåt, men under 110cm (vanligen under 6 år). Går att boka endast om JJ symbolen visas. Junior Jumpers har tillgång till de flesta områden och har ett särskilt område i Free Jumping-arenan. För deras säkerhet, är detta område begränsat till hoppare under 110cm.

Feedback

Vi uppmuntrar och välkomnar alla synpunkter som hjälper oss att fortsätta utveckla vår säkerhet och miljö på BOUNCE.

 

Säkerheten är vår #1 prioritet

Ni måste förstå riskerna och vara försiktiga. BOUNCE är en actionsportanläggning där skador kan inträffa. Risken för skador reduceras kraftigt när du:

> Hoppar på din skicklighetsnivå

> Ser upp för andra

> Följer reglerna